Bu türde yazar; konu seçmekte, anlatmada, üslupta ve planda serbesttir denebilir.

Deneme, karakter itibarıyla bir fikir yazısıdır ama ne makale ne fıkra ne de bütünüyle sohbet niteliği gösterir. Başlı başına bir yazı çeşidi olarak karşımıza çıkar. Belli bir kaideye dayanmaz, kesin kurallara sahip değildir. İddiacı ve ispatlayıcı bir havası yoktur. _________
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu türde yazar; konu seçmekte, anlatmada, üslupta ve planda serbesttir denebilir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yazar, bir düşüncenin peşine takılır ve okuru da bu düşüncenin peşinde sürükler.
Deneme birçok türün özelliğini bünyesinde taşıdığı için fazlaca tercih edilmektedir.
Deneme yazarı, yazılarında ciddi konuları tercih ederek okuru yönlendirmeye çalışır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.