Tercümân-ı Ahvâl – Şinasi

Gazetecilik Tanzimat Dönemi’nde gelişmiş; ilk özel gazete olan _________ , _________ ve Agâh Efendi tarafından 1860 yılında çıkarılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Tercümân-ı Ahvâl – Şinasi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tasvir-i Efkâr – Şinasi
Cerîde-i Havâdis – Namık Kemal
Tercümân-ı Ahvâl – Ziya Paşa
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.