Halk şairinin dayandığı kültür hangisidir?

Bizim halk şairi adı altında tanıdığımız sanatçılar şehir kültürü ile beslenmiş kimselerdir. Fakat onlarda şehir tesirinin yanında köy ve kır hayatının tesirleri de kuvvetle devam edegelmiştir. Başka bir deyişle halk şairi bizim bugün ona folklor adını verdiğimiz, cemiyetin en alt tabakalarına kadar inen birtakım değer kaynaklarından faydalanan insanlardır.
Bir röportajdan alınan bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?

Halk şairinin dayandığı kültür hangisidir?

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Halk şairinin günümüzde işlevi kalmış mıdır?
Halk edebiyatını oluşturan değerler nelerdir?
Halk şairinin toplumla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.