Montaigne

Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini veren _________ olmuştur. Büyük bir kültür birikimine sahip olan yazar, çeşitli konularda görüşlerini anlatmış, bunu yaparken kendisini, dolayısıyla insanı anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Montaigne

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Descartes
Victor Hugo
Bacon
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 6 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

4 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.