Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.

Kargı çuvaç kuruldı
Tugum tiklip uruldı
Süsi otun oruldı
Kançuk kaçar ol tutar
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Nazım birimi dörtlüktür.
4+3’lü hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 32 kez cevaplandı.

7 kez doğru cevapladı.

25 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.