Ergenekon Destanı

Göktürkler bir savaşta hile yapan düşmana yenilmiş, hakanlarıyla birlikte kılıçtan geçirilmişlerdir. Yalnız, hakanın oğlu Kayan ile yeğeni Nüküz kadınları yanlarına alarak kaçmış; ince, sıkışık, karlı bir geçitten bir dağlar ardı ülkesine sığınmışlardır. Bu bilinmez dağ ülkesi aşılmaz sarp tepelerle çevrilmiş geniş bir yurttur. Göktürkler bu yeşil yurtta dört yüzyıl kalıp çoğalırlar. Sonunda burası onlara dar gelmeye başlayınca çıkmak için çareler ararlar. Nihayet içlerinden bir demirci çıkar; bir demir madeni var, eğer onu eritirsek yol buluruz, der.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

Ergenekon Destanı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Türeyiş Destanı
Göç Destanı
Manas Destanı
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.