Sergüzeşt

_________, edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde tutsaklık teması yanında, evlenme işlerinde geleneklere ve göreneklere bağlı kalmanın yanlış yanları üzerinde durulmaktadır. Bu romanda romantizmden realizme geçişin izleri görülür.
Bu parçada kısaca tanıtılan Tanzimat Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir?

Sergüzeşt

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İntibah
Araba Sevdası
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 133 kez cevaplandı.

49 kez doğru cevapladı.

84 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.