Dramatik

MEHMET
Gemiler pupa yelken yol alırsa karada…
Gemilerim dağdan dağa
Yelken açar çağdan çağa.

KORO
Buyurdu Hünkâr, sefer var
Denizden karaya, karadan denize
Açılın ormanlar, düzelin dağlar taşlar!
Buyurdu Hünkâr, yol olun bize!

Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

Dramatik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Lirik
Didaktik
Pastoral
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 17 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

16 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.