I ve II.

C(k) + O2(g) → CO2(g)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili,
I. C katısı yükseltgenmiştir.
II. Redoks tepkimesidir.
III. O2 gazının yükseltgenme basamağı -2’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?

I ve II.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız II.
Yalnız I.
II ve III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 100 kez cevaplandı.

57 kez doğru cevapladı.

43 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.