Edebiyat

Bu dönemin felsefi eserleri problem merkezli ve akla yöneliktir. Daha çok burjuva sınıfına hitap etmektedir. Edebî eserler ise halkın duygularına değinmesi, dönemin atmosferini gözler önüne sermesi ve felsefi tartışmaları bu çizgi üzerinden işlemesi açısından önemlidir. Edebî eserler, felsefenin halk arasında yayılmasında, halkın aydınlanmasında ve düşünsel zenginliğin artmasında etkili olmuştur.
Verilen bilgiye göre düşünsel zenginliğin artmasında aşağıdaki alanlardan hangisi felsefeye katkı sağlamıştır?

Edebiyat

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 25 kez cevaplandı.

11 kez doğru cevapladı.

14 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.