II ve III

I. Sanayide dışa bağımlılığı artırmak
II. Daha fazla ülkeye, daha fazla ihracat yapmak
III. İleri teknoloji ürünlerinin üretimini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında gösterilemez?

II ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
I ve III
Yalnız II
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 64 kez cevaplandı.

16 kez doğru cevapladı.

48 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.