Terkibibent

_________, bentlerle kurulan nazım şeklidir. Her bentte iki bölüm vardır. İlk bölüm olan terkiphane bölümü en az beş beyitten oluşur. Her terkiphanenin sonunda bentleri birbirine bağlayan ve tek beyitten oluşan ikinci bölüme vasıta adı verilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Terkibibent

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Mesnevi
Tuyuğ
Murabba
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 26 kez cevaplandı.

10 kez doğru cevapladı.

16 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.