Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde görülen aşağıdaki sorunlar, yapılan hangi inkılap hareketi ile çözüme kavuşturulmuştur?
• Medreselerde verilen eğitimin çağın gerisinde kalması
• Ülke genelinde kültür ikiliğinin yaşanması
• Azınlık okullarının amaçları dışında çalışması

Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Türk Medenî Kanunu’nun çıkarılmasıyla
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla
Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasıyla
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.