Eserin içinde her biri ayrı bir bütün oluşturan 22 hikâye yer almaktadır.

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Eserin içinde her biri ayrı bir bütün oluşturan 22 hikâye yer almaktadır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Eserin biri Dresden biri Vatikan olmak üzere iki nüshası bulunmaktadır.
XV. yüzyılda yazıya geçirilen eser destan – hikâye özelliği gösterir.
Her hikâyenin sonunda Dede Korkut çıkarak olayları özetler.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.