Bir suç işlediklerinde hem bedenen hem de mali olarak sorumludurlar.

Temyiz dönemi, yedi yaşından buluğ çağına kadar olan dönemi kapsar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temyiz dönemindeki kişiler için söylenemez?

Bir suç işlediklerinde hem bedenen hem de mali olarak sorumludurlar.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Bazı mükellefiyetler ve haklar bakımından eksik sayılırlar.
Namaz, oruç gibi dini hükümlerle yükümlü değillerdir.
Velilerinin gözetimi ve kontrolü altındadırlar.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 29 kez cevaplandı.

15 kez doğru cevapladı.

14 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.