II ve IV.

I. Dilde sadeleşme anlayışı savunulmuş ve uygulanmıştır.
II. Divan edebiyatı nazım biçimleri tercih edilmiştir.
III. Ulusal ölçümüz olan hece kullanılmıştır.
IV. Romanlarda mekân İstanbul’la sınırlı kalmıştır.
Numaralanmış özelliklerin hangisi Millî Edebiyat Dönemi için söylenemez?

II ve IV.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
II ve III
I ve III
I ve IV.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 7 kez cevaplandı.

6 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.