hâkimler

Yeşu’nun ölümünden sonra İsrail kabileleri, “ _________ ” olarak adlandırılan seçilmiş dinî liderlerin önderliğinde yerleşik ziraî düzene geçmişlerdir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

hâkimler

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
peygamberler
askerler
öğreticiler
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 144 kez cevaplandı.

54 kez doğru cevapladı.

90 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.