İran

İslamiyet’in doğduğu dönemde Zerdüştlüğü resmi din olarak kabul eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

İran

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Habeşistan
Bizans
Gassaniler
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1158 kez cevaplandı.

579 kez doğru cevapladı.

579 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.