İsmet İnönü

Aşağıdakilerden hangisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna öncülük eden devlet adamlarından biri değildir?

İsmet İnönü

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Rauf Orbay
Kâzım Karabekir
Ali Fuat Cebesoy
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.