II ve IV.

I. Olay, zamana göre mantıklı bir sıra ile verilir.
II. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
III. Olay, kişi, mekân ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturur.
IV. Bu türün en önemli temsilcileri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik’tir.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri olay hikâyesi için söylenemez?

II ve IV.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II
I ve III
III ve IV.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.