“… Şüphesiz Allah katında en değerli olanınız O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat suresi, 13. ayet)

İslam’a göre insanlar, yaratılışları bakımından, insani görev ve sorumluluklar açısından eşittirler. Makam, mevki, zenginlik, soylu bir aileye mensup olmak insanlara herhangi bir ayrıcalık kazandırmaz.
Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

“… Şüphesiz Allah katında en değerli olanınız O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat suresi, 13. ayet)

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
“Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.” (Hucurat suresi, 18. ayet)
“Rabb’imiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Ahkaf suresi, 13. ayet)
“(İnsanları), Allah’a çağıran doğru ve adil olanı yapan ve “Ben Müslümanlardım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?” (Fussilet suresi, 33. ayet)
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.