Divan şiiri geleneğinden yararlanmaları

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’in ortak özelliği değildir?

Divan şiiri geleneğinden yararlanmaları

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Şiirde hece ölçüsünü kullanmaları
Nazım birimi olarak dörtlük kullanmaları
Şiirde kafiye ve redife yer vermeleri
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 10 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

7 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.