Divan-ı Lügati’t Türk

_________, Kaşgarlı Mahmut’un eseridir. Bu eser, milletlere Türk dilini öğretme amacıyla yazılmış büyük bir sözlük niteliğindedir. İslam’dan önceki Türk kültürünü anlatması bakımından da oldukça önemlidir.
Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Divan-ı Lügati’t Türk

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kutadgu Bilig
Oğuz Kağan Destanı
Orhun Kitabeleri
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim ortaokulu

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.