Haya - amel ilişkisi

Peygamberimiz haya hakkında: “O sizin anladığınız utanma hissi değildir! Allah’tan gerektiği biçimde haya etmek demek; baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın için aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumaktır……daima Allah’ı hatırlamaktır. Kim bu şekilde davranırsa Allah’tan gereği biçimde hayâ etmiş olur.”
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

Haya - amel ilişkisi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sabır - amel ilişkisi
Merhamet - iman ilişkisi
Hoşgörü - iman ilişkisi
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.