II, III ve IV

I. Nüfusun büyük kısmının kırsal alanlarda yaşaması
II. Doğal kaynaklara sahip ülkeleri sömürmesi
III. Avrupa’daki siyasi ve dini çatışmalardan etkilenmemesi
IV Bilim ve sanat adamlarına özgür ortam sunması
Verilenlerden hangileri sanayileşme hareketinin ilk önce İngiltere’de başlamasının nedenlerindendir?

II, III ve IV

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II
I, II ve III
Yalnız II
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.