60

Bir okuldaki öğrencilerin okula ulaşım için kullandıkları araçların öğrenci sayılarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Grafiğe göre okula ulaşım için servis kullanan öğrencilerin sayısı otobüs kullanan öğrencilerin sayısından kaç fazladır?

60

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
40
80
120
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim ortaokulu

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.