Düşsel (fantastik), öyküleyici anlatım türlerinden faydalanılır.

Aşağıdakilerden hangisi röportaj türüne ait bir özellik değildir?

Düşsel (fantastik), öyküleyici anlatım türlerinden faydalanılır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ele alınan konular toplumu ilgilendiren olay ya da olgular olmalıdır.
Tek bir yazı olabileceği gibi aynı konuda yazı dizisi olarak da yazılabilir.
Yazar, röportajında elde ettiği bilgilere kendi görüş ve düşüncelerini de katar.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.