Ekonomide devletin ağırlığını ve payını arttırmak 14

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri olamaz?

Ekonomide devletin ağırlığını ve payını arttırmak 14

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
Dengeli gelir dağılımı oluşturmak
Kaynakları en verimli biçimde kullanmak
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.