akaid <-----> usûlü’ddin <-----> ilm-i istidlal

İslam düşünce tarihi boyunca kelam ilmine;
I. Dinin itikat esaslarını konu edindiği için _________,
II. Dinin aslını oluşturan akideyi, temel inanç ilkelerini kendisine konu edindiği için _________,
III.Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için _________ gibi çeşitli isimler verilmiştir.
Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
I <-----> II <-----> III

akaid <-----> usûlü’ddin <-----> ilm-i istidlal

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
usûlü’ddin <-----> fıkh-ı ekber <-----> nazar
ilm-i tevhid <-----> nazar <-----> akaid
fıkh-ı ekber <-----> ilm-i tevhid <-----> ilm-i istidlal
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 114 kez cevaplandı.

49 kez doğru cevapladı.

65 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.