D -- > Y -- > D

I. Açık la panel birbirine çok benzese de arada üslup farkı vardır.
II. Panelin sonunda dinleyicilerden soru alınmaz.
III. Panelde konuşmacı sayısı 3 ila 6 arasında değişebilir.
Panelle ilgili numaralanmış cümleler doğru(D)-yanlış(Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
I -- > II -- > III

D -- > Y -- > D

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Y -- > Y -- > D
D -- > D -- > Y
Y -- > D -- > Y
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.