III.

(I) Bekir Yıldız, ilk romanlarında Almanya’da çalışan işçilerin sorunlarını işler. (II) Muzaffer İzgü, eserlerinde gecekondu halkının yoksul yaşantısını konu edinmiştir. (III) Oktay Rıfat, “Fikrimin İnce Gülü”nde işçi sorunlarını ele almıştır. (IV) Pınar Kür ve Sevgi Soysal gibi yazarlar romanlarında kadınların karşılaştıkları sorunları ele aldılar.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
IV.
II.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1294 kez cevaplandı.

891 kez doğru cevapladı.

403 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.