I. Meşrutiyetin ilanı

Osmanlı Devleti’nde mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiş aşağıdakilerin hangisi ile sağlanmıştır?

I. Meşrutiyetin ilanı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sened-i İttifak’ın kabul edilmesi
Düyûn-u Umumîye İdaresi’nin kurulması
1913 Babıâli Baskını
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 332 kez cevaplandı.

198 kez doğru cevapladı.

134 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.