Kalkolitik

_________ Çağ’da tahılın ve bakırın alım satımı ile ticaret gelişmeye başlamış, bu ürünlerin üretimi artmıştır. Böylece zenginleşen köy toplulukları, giderek kent topluluklarını oluşturmuştur.
Paragrafta sözü edilen tarih devri aşağıdakilerden hangisidir?

Kalkolitik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Paleolitik
Mezolitik
Neolitik
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 84 kez cevaplandı.

25 kez doğru cevapladı.

59 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.