I ve III

I. Kalınlığı her yerde aynıdır.
II. İklim olayları bu katmanda gerçekleşir.
III. Bu katmanda yükseldikçe sıcaklık artar.
IV. Atmosferdeki gazların yaklaşık % 75’i bu katmanda bulunur.
Troposfer ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

I ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II
II ve III
II ve IV
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.