Sunumu yapılan konuşmanın tümüyle slaytlarda yer alması

Aşağıdakilerden hangisi sunumun amacına ulaşmasını engeller?

Sunumu yapılan konuşmanın tümüyle slaytlarda yer alması

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sunum sırasında önemli kişilerin sözlerinden alıntılar yapılması
Sunum yapan kişin dinleyicilere eşit uzaklıkta durması
Sunum yapılacak yerin önceden görülmesi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.