elektron ilgisi

Gaz hâlindeki bir element atomunun yapısına bir elektron katıldığında meydana gelen enerji değişimine _________ denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

elektron ilgisi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
elektronegatiflik
iyonlaşma enerjisi
metalik karakter
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 585 kez cevaplandı.

159 kez doğru cevapladı.

426 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.