Her insanın rızkını Allah’ın verdiğine

“Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. Ölüm, belli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse ona da ondan veririz...”
(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Her insanın rızkını Allah’ın verdiğine

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Her insanın bir gün öleceğine
Ölümün Allah’ın takdirinde olduğuna
Allah’ın insana yaptıklarının karşılığını vereceğine
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 82 kez cevaplandı.

31 kez doğru cevapladı.

51 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.