Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd eder ihsân
Niçün kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı?

Dize ortaları uyaklı olan, ikiye bölünüp dörtlük yapılabilecek şekilde yazılan gazellere musammat gazel denir.
Buna göre aşağıdaki beyitlerden hangisi musammat gazelden alınmıştır?

Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd eder ihsân
Niçün kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı?

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sahn-ı çemende durma salınsun sabâ ile
Azâdedir nihâl bugün berk ü bârdan
Bir dem mi var ki âh ederek anmaya gönül
Ey serv-kad seninle geçen rüzgârını
Yok bu şehr içre vasf etdiğin dilber Nedim
Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1470 kez cevaplandı.

681 kez doğru cevapladı.

789 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.