II.

(I) Birkaç gün evvel bir eser daha yayımladı. (II) “Ali Nizami Bey’in Alafrangalılığı ve Şeyhliği” adını taşıyan bu uzun hikâye kitabıda sanat ve edebiyat muhitinde layık olduğu alakayı bulacak. (III) Bu eser hakkında kendisiyle görüşmeyi düşündük. (IV) Abdülhak Şinasi Hisar, ziyaretimizi sempati ile karşıladı.
Bir röportajdan alınmış bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

II.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
IV.
III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.