Gelmeyenlerden biri de O’ydu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Gelmeyenlerden biri de O’ydu.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Toplantı 01.07.2014’te yapıldı.
Millî Edebiyat Akımının temsilcileri konuşuldu.
Konuşulanlar Türk Dil Kurumuna rapor olarak sunuldu.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.