Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu

“Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
(Nisa suresi, 124. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kullukta müminlerin eşit olduğu
Salih amel işleyenlerin cennete gideceği
Cennete müminlerin gidebileceği
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.