Ebu Mansûr el-Mâtürîdî - Mâturîdiyye Akâidi

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Ebu Mansûr el-Mâtürîdî - Mâturîdiyye Akâidi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İsmail Hakkı İzmirli - Yeni İlm-i Kelam
İmam-ı Âzam Ebu Hanife - El-Fıkhu’l Ekber
Ebu’l-Hasan el-Eş’âri - El-İbâne an Usûli’d-Diyâne
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 27 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

19 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.