Divân-ı Lugâti’t-Türk

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türk tarihinin ilk sözlüğü olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Divân-ı Lugâti’t-Türk

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kutadgu Bilig
Atabetü’l-Hakayık
Divân-ı Hikmet
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 160 kez cevaplandı.

103 kez doğru cevapladı.

57 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.