Mehmet Siyah Kalem

Şamanizm etkisinde göçebe bozkır halkının gündelik yaşantısını doğaüstü tasvirlerle genellikle gri ve grinin tonlarıyla resimlerinde yansıtmıştır. Konuları arasına cinler, devler, güreşenler, çalgı çalanlar, tüccarlar, göçerler de yer alır.
Yukarıda betimlenen eserlerini 15. yüzyıl başlarında Orta Asya’da yaptığı düşünülen ressam, aşağıdakilerden hangisidir?

Mehmet Siyah Kalem

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Matrakçı Nasuh
Seyyid Lokman
Nakkaş Osman
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 51 kez cevaplandı.

14 kez doğru cevapladı.

37 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.