Yedi Meşaleciler

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde görülen edebi topluluklardan biridir?

Yedi Meşaleciler

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tanzimatçılar
Servetifünuncular
Yeni Lisançılar
Yeni Lisancılar
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 16 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

8 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.