Mutasavvıf: Halk şairi, ozan

Aşağıdakilerin hangisinde verilen kavram yanlış açıklanmıştır?

Mutasavvıf: Halk şairi, ozan

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Hamse: Beş mesnevinin bir araya getirildiği eserler
Mahlas: Şairin şiirde kullandığı adı ya da takma adı
Pendname: Öğüt kitabı
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 21 kez cevaplandı.

5 kez doğru cevapladı.

16 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.