Sünnilikten sonra en yaygın mezheptir.

Zeydiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Sünnilikten sonra en yaygın mezheptir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İtikadî konularda Mutezile mezhebine yakındır.
Ameli konularda Hanefi mezhebine yakındır.
Şia’nın Ehl-i sünnete en yakın koludur.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 116 kez cevaplandı.

50 kez doğru cevapladı.

66 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.