II ve IV

I. Gece-gündüz süresinin yıl boyunca değişmesi
II. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe çizgisel hızın azalması
III. Ardışık iki meridyen arasında 4 dk’lık zaman farkının olması
IV. Kalıcı kar sınırının Ekvator’da daha yüksek olması
Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması sonucu oluşmuştur?

II ve IV

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II
I ve III
III ve IV
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.