Millî ve bölünmez bir Türk ülkesinin sınırlarını çizmesi

Misakımillî’nin en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

Millî ve bölünmez bir Türk ülkesinin sınırlarını çizmesi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kapitülasyonları reddetmesi
Müslüman halkın haklarını koruması
Komşu ülkelerdeki Müslüman halkların haklarını gözetmesi
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.