Dönemin mimari özellikleri

İnsanoğullarının üzerine atalarım, dedelerim Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk devletini ve yasalarını düzenleyivermişler. Dört bucak hep düşman imiş. Ordular sevk ederek dört bucaktaki halkları hep almış bağımlı kılmışlar. Doğuda Kingan dağlarına kadar, batıda Demir Kapı’ya kadar (halklarını) yerleştirmişler. İki sınır arasında pek örgütsüz Göktürkleri düzene sokarak öylece hüküm sürerlermiş. Akıllı hükümdarlar imiş, cesur hükümdarlar imiş.
(Orhun Yazıtları)
Yukarıdaki metin Orhun Yazıtları’ndan alıntılanmıştır.
Konusu ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu metinden aşağıdakilerden hangisine dair bilgi edinilemez?

Dönemin mimari özellikleri

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Türkçenin dil özellikleri
Türklerin sosyal yaşamı
Türklerin siyasi tarihi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.